Potpisivanje ugovora o radu za projekt „Zaželi – dobro svima“

Ugovori o radu potpisani su 31. kolovoza 2020. godine. U trajanju od godinu dana deset djelatnica će pružati pomoć u kući za više od 70 krajnjih korisnika na području grada Đakova i Đakovštine.

Natječaj za zapošljavanje Udruga je objavila 27. srpnja i zatvoren je 9. kolovoza. Ciljana skupina bile su žene starije od 50 godina, dugotrajno nezaposlene i s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, s naglaskom na dodatne otežavajuće okolnosti kao što su žene žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, beskućnice, žrtve trgovanja ljudima, samohrane majke, povratnice od odsluženja zatvorske kazne i žene s invaliditetom.

Djelatnicama je osigurano dodatno obrazovanje po završetku kojeg će dobiti ispravu o osposobljavanju. Time im je omogućeno učenje vještina koje će im pomoći da budu u povoljnijem položaju na tržištu rada nakon završetka projekta.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Udruge za psiho – socijalne potrebe „Amadea“.