Djelatnice započele praksu u sklopu edukacije

U tijeku je praktična nastava za djelatnice polaznice edukacijskog programa osposobljavanja cvjećar – aranžer, koju obavljaju u Univerzalu d.o.o. Đakovo.

Praktična nastava podijeljena je na dva dijela. Prvi dio sastoji se od učenja o vrstama cvijeća, uvjetima uzgoja i načinu održavanja. Drugi dio održan u cvjećarnici sastoji se od izrade aranžmana i buketa, pomoći pri izradi pogrebnih vijenaca, podrezivanja cvijeća i uređenja prostora.

Zahvaljujemo Univerzalu d.o.o. koji je omogućio uspješno obavljanje praktične nastave za naše djelatnice!